bilang-bilang

[Minangkabau] sejenis tumbuhan (pokok renek), gelang;
rendah ~ diseluduki (disuruki), tinggi kayu ara dilangkahi (peribahasa) mengerjakan sesuatu atau berhubungan dengan seseorang hendaklah sebagai yang semestinya.

berkongsi