arik I

mengarik [sastera lama] meraih, merengkuh:
~ pengayuh.

berkongsi