hanyut

1. dibawa mengalir oleh air (ombak, banjir, dan sebagainya):
kayu itu ~ dibawa air pasang;

2. pergi jauh-jauh (mengembara, membawa diri atau membawa untung):
lebih baik saya ~ ke negeri lain daripada hidup memendam rasa;

3. = berhanyut gelincir, meleset, larat (kerana licin dan lain-lain):
beberapa kali ia membuang sauh, ~ juga sauhnya itu: maka dibedilnya belulang itu, ~ tiada terus;

4. [kiasan] terlalu asyik, sedang khayal, terbawa mengelamun:
mereka ~ dibuai lagu yang berirama lembut;
penulis-penulis muda yang dikatakan sedang ~ ke satu alam yang penuh dengan kata-kata yang hebat;
~ harta bendanya
hilang lenyap, habis, lesap;
~ hatinya merasa rawan;
orang ~
a) orang yang hanyut di air (sungai, laut);
b) orang yang mengembara ke mana-mana (orang dagang, musafir);
~ dipintasi, lulus diselami, hilang dicari (peribahasa) menolong orang dalam masa kesusahan;
malu berkayuh, perahu ~ (peribahasa) kalau segan berusaha tidak akan mendapat kemajuan;
terapung tak ~ terendam tak basah (peribahasa) belum ada keputusan (ketentuan, ketetapan);

berhanyut-hanyut
1. = berhanyutan terapung-apung dibawa air (banjir, ombak):
berhari-hari kapal itu ~ dibawa ombak;
mana yang tidak tenggelam tinggallah berhanyutan;

2. pergi ke mana-mana:
biar aku ~ ke rantau orang;

3. berlarut-larut, berlanjut-lanjut:
perbualan mereka ~;

menghanyuntukan
1. membawa (menyebabkan) hanyut (mengalir), dibawa oleh aliran:
dihanyuntukannyalah rakit itu ke laut;

2. [kiasan] membawa (diri) berangan-angan:
dihanyuntukan oleh khayalan;
air tenang ~
(peribahasa) orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan besar-besar;

hanyutan benda yang dihanyuntukan;

kehanyutan perihal (keadaan dan sebagainya) terlalu asyik dengan sesuatu (selama terbawa mengelamun dan sebagainya):
watak-watak anak muda, diperlihatkan ~ dalam arus kota yang simpang-siur;

penghanyutan perihal atau perbuatan menghanyuntukan.

berkongsi