niaga

dagang, jual beli;
kapal ~ kapal yang membawa dagangan;

berniaga, meniaga [arkaik] menjual barang sebagai satu pekerjaan, berjual beli, berdagang:
aku dan Hassan Putih telah mulai ~ kecil-kecilan;

memperniagakan menjual dan membeli sesuatu (untuk mencari keuntungan), memperdagangkan:
antara barang yang diperniagakan orang pada masa itu ialah kain, kulit binatang, dan barang-barang permata;

perniagaan perihal berniaga, perdagangan:
penjaga kedai itu menceritakan sambil mengeluh akan kemunduran ~ kedainya;

peniaga
1. orang yang berniaga, pedagang;

2. (Ekonomi) ejen firma broker yang mempunyai lesen untuk berjual beli saham, komoditi atau opsyen yang mewakili pelanggannya dengan menerima gaji tetap.

berkongsi