arifin

[Arab] (jamak bagi arif) orang yang mendapat makrifat daripada Allah.

berkongsi