sarat

1. terlalu banyak (muatan, bebanan, buah, dan lain-lain) hingga berat atau penuh:
maka pilu itu disuruh baginda isi dengan sagu rendang sampai ~;
bagai pinang ~ berbuah;
badannya sudah ~ dengan pakaian dan perhiasan;

2. [kiasan] penuh berisi (dengan air, fikiran, harapan, kesusahan, dan lain-lain):
lapisan atas tanah itu ~ dengan air;
dadanya ~ dengan harapan besar untuk masa depan;

3. mengandung (hamil, bunting) dan hampir akan bersalin:
isterinya yang sudah ~ mengandung;

menyarat, menyarat-nyarat [arkaik] penuh sekali, sangat penuh;

menyarati menjadikan penuh berisi, memenuhi.

berkongsi