serang-menyerang

saling membalas serangan, saling menyerang antara satu dengan yang lain:
kedua-dua pihak terus ~;

berkongsi