server

(Komputer) [bahasa percakapan] pelayan.

berkongsi