seroka

menyeroka membuka tanah baru (untuk dijadikan sawah dan lain-lain);

teroka.

berkongsi