serokan

1. teluk kecil (yang terdapat di sungai-sungai atau di pantai laut);

2. aliran air (di sawah), parit;

serok III.

berkongsi