serok III

teluk kecil (yang terdapat di sungai atau pantai laut);

serokan.

berkongsi