senai

bersenai berehat (bagi cenayang yang sedang menurun).

berkongsi