sasul

tersasul terlajak (perbuatan, perkataan, dan lain-lain), terlangsung, terlebih (daripada sepatutnya):
dia telah ~ memperkatakan soal itu;

ketersasulan keadaan tersasul:
~ ini beberapa kali dapat ditemui dalam novel ini.

berkongsi