tanggungjawab

kewajiban yang dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung:
oleh sebab itu segala pegawai polis teramat berat ~nya;

bertanggungjawab
1. = ~ atas (terhadap, tentang, dalam) mempunyai tanggungjawab terhadap, memikul tanggungjawab, berkewajiban:
siapakah yang ~ atas kekalahan kita?

2. = ~ kepada menanggung segala-galanya, menanggung sesuatu kepada:
kakitangan ~ kepada majikan mereka;
kedua-dua pihak sama ~;

mempertanggungjawabkan
1. memberikan jawaban dan menanggung segala akibatnya (sekiranya tidak beralasan, tidak munasabah, dan sebagainya):
ia mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat, dipertanggungjawabkan;

2. = ~ kepada memikulkan tanggungjawab (kepada), membebankan tanggungjawab kepada:
pendidikan kanak-kanak dipertanggungjawabkan kepada guru;

3. menjadikan bertanggungjawab (atas, terhadap, dan lain-lain):
mereka sama-sama dipertanggungjawabkan oleh agama untuk melaksanakan segala perintah Tuhan;

kebertanggungjawaban perihal (sifat) bertanggungjawab:
~ setiap individu dalam membuat kebajikan;

pertanggungjawaban
1. perihal bertanggungjawab;

2. sesuatu yang dipertanggungjawabkan:
kita telah sampai kepada ~ tentang pendapat kita;

penanggungjawab orang yang bertanggungjawab.

berkongsi