tanggung II

1. lebih daripada sedang tetapi belum cukup besarnya (tingginya dan lain-lain);
anak ~ anak yang hampir dewasa;
~ bulan sesudah pertengahan bulan (untuk menyatakan ketiadaan wang);

2. = kepalang ~ = tangung-tanggung tidak mencukupi keperluan, kurang sempurna, setengah-setengah:
bekerja jangan ~.

berkongsi