tanggung I

1. = ditanggung dijamin (kebaikannya dan lain-lain), sudah tentu:
pekerjaannya ~ baik;

2. [bahasa percakapan] = menanggung;
~ badan [kata seru] mas kahwin yang belum dijelaskan ketika akad nikah (tetapi mesti diselesaikan ketika bercerai);

menanggung
1. membawa di atas bahu (barang yang berat-berat), memikul, menggalas:
pelawat-pelawat penuh sesak, ada yang ~, ada yang berjunjung dan ada yang berkelek;

2. mengalami (kesusahan dan lain-lain), menahan, menderita, tertimpa (oleh):
perusahaan itu ~ kerugian besar;
tuan pergi janganlah lama, tiada kuasa ~ rindu;

3. [kiasan] membawa, memegang, menaruh, menyimpan:
dapatkah manda ~ rahsia hamba?

4. (sanggup) memikul biaya atau perbelanjaan (yang tertentu), mengurus, membiayai, menyelenggarakan:
mereka sudah besar, tidak wajib lagi dia ~ nafkah begitu;
aku telah ditanggungnya makan minum;

5. memikul, menghadapi, mempunyai:
kita ~ hutang sampai anak dah beranak enam pun hutang belum lagi selesai;

6. menjaga (keselamatan dan lain-lain), memberi jaminan (akan):
kerajaan ~ keamanan dan ketenteraman rakyat;

7. memberi akuan tentang kebaikan (keaslian dan lain-lain) sesuatu, menjamin:
kalau hendak bekerja di sini kamu harus mempunyai dua orang yang ~;
barang-barang ini ditanggung baik;

8. memberi akuan tentang kepastian sesuatu, memastikan bahawa …:
saya berani tanggung dia akan menang;

9. memberi perakuan akan memenuhi kewajiban orang lain jika orang itu enggan memenuhinya, menjamin:
siapa yang ~ pinjamanmu tempoh hari?
10. memikul segala tanggungjawab, bertanggungjawab:
berani buat tidak berani tanggung;~ budi menaruh budi;
~ dendam menyimpan dendam;
~ kasih berasa wajib membalas kasih (orang);
~ malu merasai malu;
~ ragam [Minangkabau] mengalami bermacam-macam percubaan;
~ rahsia menyimpan rahsia;
~ rindu menaruh rindu;

tanggung-menanggung
1. saling menanggung (menjamin dan lain-lain);

2. semua urusan menanggung;

menanggungkan, mempertanggungkan
1. memikulkan sesuatu beban (tanggungjawab dan lain-lain) kepada, membebankan kepada:
kerja-kerja yang ditanggungkan kepada baginda itu tersangat berat;

2. menyerahkan barang dan lain-lain sebagai cagaran (jaminan), mencagarkan, menggadaikan:
dia terpaksa ~ hartanya untuk membayar hutang;

tertanggung dapat ditanggung, terderita, terjamin, terpikul;
tidak ~
a) tidak terderita;
b) tidak dijamin dan lain-lain;

tanggungan
1. sesuatu yang mesti ditanggung, kewajiban, tanggungjawab:
hak dan ~ ahli-ahli pertubuhan;

2. jaminan:
dengan ~ siapakah engkau mendapat pinjaman itu?

3. barang dan lain-lain yang digunakan sebagai jaminan hutang dan lain-lain, cagaran:
apa ~mu untuk berhutang itu?

4. penderitaan, beban:
segala-galanya itu akan menambahkan lagi ~ rakyat;

5. orang yang mesti ditanggung (keselamatannya, nafkahnya, dan lain-lain):
cukai ini berbeza dari seorang ke seorang mengikut banyak pendapatan orang itu dan ramai orang yang mesti menjadi ~nya;

6. akibat perbuatan yang mesti dipertanggungkan, risiko:
kalau engkau kalah nanti, itu ~mu sendiri;
~ jiwa (kebakaran)
[Indonesia] insurans;

7. (Undang-undang) kewajiban yang dikenakan terhadap seseorang di bawah undang-undang;

ketanggungan [sastera lama] apa yang ditanggung, tanggungjawab, tanggungan:
jikalau kita kalah, bukanlah jadi ~ kepada kita semuanya;

berketanggungan bertanggungjawab, berkewajiban:
marilah kita menuntut kepada pihak-pihak yang ~ dalam agama Islam;

pertanggungan
1. tanggungan, tanggungjawab;

2. jaminan;

3. insurans;

penanggungan
1. apa yang ditanggung, penderitaan, kesengsaraan:
dia sangat mengambil berat terhadap kehidupan rakyat jelata dan ~ mereka;

2. perihal menanggung:
bagaimanakah ~ hati seorang perempuan yang hidup sebatang kara;

penanggung
1. orang yang menanggung (menjamin), penjamin;

2. orang yang memegang polisi insurans;

3. orang yang menderita, penderita;

4. (Ekonomi) organisasi atau orang yang dilantik untuk menguruskan pembubaran sesebuah syarikat.

berkongsi