tangis I

mencucurkan air mata dengan sedu-sedan untuk melahirkan perasaan sedih (pilu dan lain-lain):
~nya timbul dengan tiba-tiba;

bertangisan, bertangis-tangisan saling melahirkan perasaan sedih (pilu dan lain-lain) dengan mengeluarkan air mata dan sedu-sedan:
mereka dapat mengenali satu sama lain dan bertangis-tangisanlah sebab sukacitanya;

menangis melahirkan perasaan duka dan lain-lain dengan mencucurkan air mata dan sedu-sedan dan lain-lain:
ia masih gementar ketakutan dan ~ sedan-sedan;
~ daun bangun-bangun hendak sama dengan hilir air
(peribahasa) perbuatan yang sia-sia hendak menyamai orang lain yang lebih daripadanya;
dipujuk ia ~ ditendang ia tertawa (peribahasa) orang yang baru bekerja dengan baik dan sempurna sesudah ia dimarahi;

menangisi
1. menangis pada, menangis akan:
apakah Halimah sudah tertidur atau masih ~ adiknya;

2. ki menyesali, bersedih hati kerana:
~ kehormatannya yang telah hilang;

menangiskan
1. menangis kerana (tentang), menyayangkan, menyesalkan:
janganlah tuanku, kiranya, tersangat ~ orang yang pergi ke hutan;

2. menyebabkan menangis, sengaja menangis:
apa ditangiskan budak-budak itu?

mempertangis menjadikan menangis (dengan memukul dan lain-lain):
sayang akan anak dipertangis, sayang akan bini ditinggalkan;

tangisan apa yang ditangisi (diingini dan lain-lain), tangis:
dia tidur kini walaupun berapa kuat ~ isterinya;

penangis (orang yang) mudah atau suka menangis:
~ benar budak itu.

berkongsi