purba

[sastera lama] zaman dahulu, dahulu;
masa (zaman) ~ zaman dahulu;

kepurbaan perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) purba.

berkongsi