aba I

= aba-aba [Indonesia] kata(-kata) perintah dalam latihan tentera (senaman) dan lain-lain:
Satu …, ~ Wit dari kerusinya.

abad

jangka masa seratus tahun (atau satu daripada jangka masa seratus tahun yang berurutan yang dimulai dengan kejadian yang terpenting, iaitu Hijrah Nabi Muhammad SAW bagi Tahun Hijrah atau kelahiran Nabi Isa bagi Tahun Masihi), kurun:
dalam ~ ke-15 tarikh Masihi (~ ke-9 tarikh Hijrah) Melaka berkuasa di Asia Tenggara;
beberapa ~ yang lampau
beberapa ratus tahun yang lalu;
~ kedua puluh jangka masa dari tahun 1901 hingga ke tahun 2000;
~ emas zaman sesuatu bangsa atau negara mencapai puncak kejayaan, zaman kegemilangan (gemilang);
~ pertengahan = ~ tengah zaman dalam sejarah Eropah antara zaman purbakala dan zaman baru (meliputi jangka masa antara kira-kira tahun 476 hingga 1453M);
~ al-abid kekal selama-lamanya;

berabad-abad beratus-ratus tahun;
sudah ~ lamanya sudah beratus-ratus tahun lamanya.

abadi

[Arab]

1. ada permulaan yang tiada pengakhiran (berkenaan (dengan) masa, kehidupan, kenangan dan sebagainya):
kehidupan akhirat adalah kehidupan yang ~;

2. wujud atau berterusan untuk selama-lamanya (sepanjang hayat dan sebagainya), tidak berkesudahan, kekal:
keamanan yang ~;
kasih sayang
yang ~;

mengabadikan
1. menjadikan abadi, mengekalkan:
kasih sayangnya terhadap gadis itu tidak dapat diabadikannya;

2. menjadikan peringatan (kenangan) yang kekal:
hasil-hasil sastera itu diabadikan melalui percetakan;
sebuah tugu untuk ~ jasa askar-askar yang terkorban;

terabadi dapat diabadikan (dikekalkan):
dengan usahanya itu ~ terus cerita-cerita rakyat;

keabadian kewujudan yang abadi, kekekalan:
~ kasih sayang seorang ibu;
~ perdamaian dan keamanan;

pengabadian perihal mengabadikan, pengekalan.

abah I

arah, tuju:
tak tentu ~nya;

mengabah menuju;

mengabahkan mengarahkan, menujukan:
~ kapal ke tempat yang tertentu.

abah-abah

[Jawa] alat, perkakas, tali-temali;
~ kuda alat kuda (seperti tali kekang, pelana, dan sebagainya);
~ perahu tali-temali perahu;
~ tenun alat (perkakas) tenun.