abad

jangka masa seratus tahun (atau satu daripada jangka masa seratus tahun yang berurutan yang dimulai dengan kejadian yang terpenting, iaitu Hijrah Nabi Muhammad SAW bagi Tahun Hijrah atau kelahiran Nabi Isa bagi Tahun Masihi), kurun:
dalam ~ ke-15 tarikh Masihi (~ ke-9 tarikh Hijrah) Melaka berkuasa di Asia Tenggara;
beberapa ~ yang lampau
beberapa ratus tahun yang lalu;
~ kedua puluh jangka masa dari tahun 1901 hingga ke tahun 2000;
~ emas zaman sesuatu bangsa atau negara mencapai puncak kejayaan, zaman kegemilangan (gemilang);
~ pertengahan = ~ tengah zaman dalam sejarah Eropah antara zaman purbakala dan zaman baru (meliputi jangka masa antara kira-kira tahun 476 hingga 1453M);
~ al-abid kekal selama-lamanya;

berabad-abad beratus-ratus tahun;
sudah ~ lamanya sudah beratus-ratus tahun lamanya.

berkongsi