edisi

1. versi tertentu buku yang dicetak pada satu-satu masa:
~ Dewan Bahasa dan Pustaka;

2. bentuk teks yang diterbitkan:
~ kulit keras;

3. keluaran surat khabar atau majalah berkala untuk masa atau tempat tertentu:
surat khabar ~ pagi.

berkongsi