kekar I

1. kembang, mekar (bunga);

2. bercerai-cerai, berserak-serak, berpecah-pecah (tidak berlonggok atau berkumpul);

mengekar mekar, berkembang (bunga):
bunga sedang ~;

mengekarkan memecahkan atau menceraikan (supaya tidak terkumpul lagi), menyelerakkan:
nasi yang berketul-ketul itu dikekarkannya dengan garpu.

berkongsi