aspek

segi, sudut, bahagian (untuk diberikan perhatian dan sebagainya): mereka kurang sekali memerhatikan ~ sosial dalam kesusasteraan;
masalah tersebut perlu ditinjau pada segala ~nya.

berkongsi