abadi

[Arab]

1. ada permulaan yang tiada pengakhiran (berkenaan (dengan) masa, kehidupan, kenangan dan sebagainya):
kehidupan akhirat adalah kehidupan yang ~;

2. wujud atau berterusan untuk selama-lamanya (sepanjang hayat dan sebagainya), tidak berkesudahan, kekal:
keamanan yang ~;
kasih sayang
yang ~;

mengabadikan
1. menjadikan abadi, mengekalkan:
kasih sayangnya terhadap gadis itu tidak dapat diabadikannya;

2. menjadikan peringatan (kenangan) yang kekal:
hasil-hasil sastera itu diabadikan melalui percetakan;
sebuah tugu untuk ~ jasa askar-askar yang terkorban;

terabadi dapat diabadikan (dikekalkan):
dengan usahanya itu ~ terus cerita-cerita rakyat;

keabadian kewujudan yang abadi, kekekalan:
~ kasih sayang seorang ibu;
~ perdamaian dan keamanan;

pengabadian perihal mengabadikan, pengekalan.

berkongsi