aba I

= aba-aba [Indonesia] kata(-kata) perintah dalam latihan tentera (senaman) dan lain-lain:
Satu …, ~ Wit dari kerusinya.

berkongsi