munajat

[Arab] zikir dan doa untuk mengharapkan keredaan, hidayah, pertolongan dan sebagainya daripada Allah:
dalam ~, tiada rasa jarak pemisah antara diri yang berdoa dengan yang didoakan;

bermunajat mendekati atau mendampingi Allah dengan cara berdoa (berzikir dan lain-lain).

berkongsi