iktibar

[Arab] pengajaran, contoh, ibarat, teladan:
mengambil ~ mengambil pengajaran (contoh, ibarat);
menjadi ~ menjadi pengajaran (contoh, ibarat).

berkongsi