farmasi

1. kemahiran dan kegiatan (kerja) membancuh dan menyediakan ubat-ubatan;
ahli ~ orang yang terlatih dalam bidang farmakologi, juruubat;

2. tempat ubat dan bahan-bahan perubatan diberikan, dispensari.

berkongsi