belenggu

1. alat untuk mengikat kaki atau tangan, rantai kangkang, gari, sengkela:
polis itu membawa ~ dan melekatkannya di tangan Yusuf;

2. [kiasan] sesuatu yang dianggap seperti mengikat (kebebasan dan lain-lain):
merdeka itu ertinya terlepas daripada ~ menjadi anak jajahan;

membelenggu
1. melekatkan (mengenakan) belenggu pada, menggari:
kedua-dua tangannya dipegang kuat-kuat dan dibelenggu;

2. [kiasan] mengikat kebebasan:
hasrat penjajah untuk ~ fikiran rakyat;

3. menyekat, menghalang:
adat-adat yang ~ kemajuan;

4. memikat (hati dan lain-lain):
parasnya yang cantik manis tentu sekali akan ~ hati barang siapa yang memandangnya;

terbelenggu
1. terikat (dengan belenggu);

2. tersekat atau terkongkong kebebasan untuk melakukan sesuatu:
ada manusia bebas, ada yang ~;

3. terpikat:
~ oleh kata-katanya yang lemah lembut;

kebelengguan rasa (keadaan) terbelenggu:
kemerdekaan individu dan masyarakat serta negara daripada setiap ~ isme-isme boleh diatasi sehingga semuanya dapat tunduk kepada Allah;

pembelengguan perbuatan membelenggu:
kemerdekaan yang melepaskan sebarang bentuk atau rupa penaklukan, ~, dan penindasan.

berkongsi