keramas

[Jawa] pencuci (pembersih) rambut, kejamas, langir;
~ kutu ubat untuk membersihkan kepala daripada kutu.

berkongsi