kerama

[sastera lama] kutuk, sumpah, tulah, bencana atau kecelakaan (yang disebabkan oleh kutuk):
tiada tuan hamba tahu ~ akan datang kepada tuan hamba?

berkongsi