iktidal

Ar.
1. lurus, sama tengah, sebanding, seimbang;

2. berdiri tegak (lurus) selepas rukuk (ketika sembahyang).

berkongsi