idealis

1. orang yang mempunyai pandangan (fikiran) atau cita-cita yang unggul-unggul atau tinggi-tinggi;

2. orang yang tidak realistik pandangannya dan sebagainya (dipengaruhi oleh idealisme).

berkongsi