idealisme

1. sifat (sikap atau perbuatan) melihat atau mencita-citakan sesuatu dalam bentuk yang ideal, sifat (sikap, cita-cita, dan sebagainya) menghasratkan yang unggul (yang sempurna):
kekuatan inilah yang membezakan cerpen sebagai karya seni yang mempunyai nilai estetik daripada cerpen yang hanya untuk menyampaikan ~ pengarangnya;
Allan Bloom memaparkan persekitaran politik dan sosial yang tidak banyak mendorong masyarakat untuk membaca tidak ada minat tentang falsafah, tidak ada ~ dalam hidup;

2. hasrat atau cita-cita yang unggul tetapi tidak realistik (tidak berkemungkinan tercapai atau menjadi kenyataan), hasrat atau cita-cita yang lebih merupakan impian:
ini memperlihatkan ~ si ibu tidak tercapai, akibat angkara kejahatan di sekitarnya;
pada satu pihak, bahasa baku menjadi ~ dan impian;

3. aliran (penulisan, seni) yang bersifat impian atau khayalan (dengan memaparkan keunggulan, kesempurnaan, keindahan, dan sebagainya) yang berlainan sama sekali daripada kenyataan:
~ sebagai satu aliran seni merupakan satu aliran yang bertentangan dengan realisme.

berkongsi