idealistik

bersifat idealis (berkenaan (dengan) orang) atau berasaskan idealisme (berkenaan (dengan) pendirian, pandangan, cita-cita, dan sebagainya):
amat terasa mereka cukup ~ dan menggunakan drama untuk menampung idea-idea yang bergejolak dan mengetengahkan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan pembangunannya dan kebangkitan satu umat baru;
dalam detik-detik ketenangannya yang romantik, beliau mengarang novel yang jelas gagal akhirnya kerana amatlah sulit bagi seorang seniman hendak menjadi orang politik yang ~.

berkongsi