idem

(Latin) sama seperti yang tersebut sebelumnya.

berkongsi