ideal

1. (dianggap) sempurna atau paling sesuai, sesuai dengan yang dicita-citakan (diangan-angankan, dikehendaki, dan sebagainya), unggul:
tempat yang ~ untuk berkelah;
pasangan yang ~;

2. wujud dalam fikiran sahaja, impian;

mengidealkan menganggap (memandang) sesuatu sebagai yang ideal:
dia memperlihatkan kesalahan anggapan orang yang ~ sesuatu.

berkongsi