idea

buah fikiran, gagasan:
semua ~ yang dikemukakannya bagus tetapi sukar hendak dijalankan.

berkongsi