gendala

halangan, rintangan, aral:
sudah kami tating-tating dan sudah kami kaji buruk-baiknya, tidak ada apa-apa ~nya anakanda diperumahkan;

menggendalakan menyebabkan ada gendala (halangan, rintangan, aral), menghalang-halangi, merintangi:
kesukaran memperoleh bahan-bahan mungkin akan ~ pekerjaan;

tergendala terhalang, tertahan (pekerjaan, perjalanan, dan lain-lain):
kalau anaknya yang kecil itu bangun kerjanya akan ~;

kegendalaan
1. sesuatu yang menggendalakan (melambatkan atau menghalang kemajuan, perjalanan, dan sebagainya), halangan:
mungkin ada sesuatu ~ di jalan;

2. keadaan tergendala (terhalang kemajuan dan lain-lain):
projek yang dirancang di Jalan Damansara sedang menghadapi ~ yang lama, terutamanya dari segi perolehan tapak bangunan.

berkongsi