gendak

[Jawa] perempuan belaan, gundik;

bergendak, bergendakan bersuka-sukaan (dengan perempuan), berzina;

menggendaki berzina dengan;

kendak.

berkongsi