gencuk

[Pulau Pinang];

menggencuk menumbuk padi dengan memutarkan antan.

berkongsi