ancam

mengancam
1. menakut-nakuti dengan jalan menyatakan hendak melakukan sesuatu yang membahayakan (menyusahkan, merugikan, dan sebagainya), mengugut:
orang itu ~ hendak membunuh lawannya;

2. meletakkan (menyebabkan berada) dalam keadaan akan mengalami atau ditimpa bahaya (kesusahan dan sebagainya), membahayakan:
penduduk Bali sudah beberapa kali diancam oleh letusan Gunung Agung;
kejadian itu telah ~ kehidupan petani-petani;

3. [bahasa percakapan] kata yang mengandungi konotasi cantik dan menarik bagi seseorang atau sesuatu (seperti gadis, muzik, bunga, dan lain-lain);

mengancamkan mengancam dengan sesuatu:
ia ~ parangnya kepada orang yang hendak mendekatinya;

terancam berada dalam keadaan menghadapi bahaya dan sebagainya, diancam (oleh):
sudah beberapa kali ia ~ oleh bahaya maut;
manuskrip yang masih ada dan sedang ~ oleh kerosakan dan kemusnahan;

ancaman sesuatu yang mengancam atau diancamkan, bahaya dan sebagainya yang mungkin menimpa:
mereka menghadapi ~ daripada musuh luar dan dalam;

keterancaman keadaan terancam;

pengancaman perihal (perbuatan) mengancam:
~ itu dilakukan secara halus;

pengancam orang yang mengancam.

berkongsi