ancang-ancang

[Jawa] langkah sebelum (melompat dan lain-lain), persiapan untuk berbuat sesuatu), anju:
nama dan pekerjaan hanya suatu ~ untuk mendapatkan berita yang lebih banyak;

mengancang-ancang mengambil langkah (akan melompat dan lain-lain), menganju.

berkongsi