ancer-ancer

[Jawa] tanda, alamat;
tanggal (hari) ~ hari yang telah ditetapkan;
~ jangka waktu rancangan jangka waktu.

berkongsi