kerani

pekerja di pejabat yang membuat kerja-kerja rencam (seperti pengurusan surat, fail, rekod, dokumen, dan sebagainya);
~ bank

kerani yang bekerja di bank;
~ besar kerani kanan yang mengepalai sekumpulan kerani di pejabat dan sebagainya;
~ cabuk [bahasa percakapan] panggilan bagi seseorang kerani tingkatan biasa, terutamanya yang telah lama berkhidmat, biasanya digunakan untuk merendah diri atau menghina seseorang;
~ fail kerani yang menyelenggarakan atau mengurus fail pejabat;
~ pos

kerani yang bekerja di pejabat pos;
~ sementara

kerani yang perkhidmatannya boleh ditamatkan pada bila-bila masa;

perkeranian yang berkaitan (berhubungan) dengan kerani atau tugas dan tanggungjawab kerani:
daripada jumlah itu, golongan pekerja ~ dan teknik merupakan jumlah penyertaan yang terbanyak.

berkongsi