amorfus

(Kimia) berkenaan pepejal (seperti jelaga, kaca, dan lain-lain) yang bukan hablur atau tidak dapat membentuk hablur.

berkongsi