al-Qadir

[Arab] Yang Maha Berkuasa (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi