al-Qahhar

[Arab] Yang Maha Gagah Perkasa (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi