sepeling

[Indonesia-Belanda]

1. [bahasa percakapan] peruntukan (wang dan lain-lain) yang sengaja dilebihkan sedikit daripada yang semestinya, kelebihan;

2. [bahasa percakapan] longgar (roda dan lain-lain).

berkongsi