sepen

[Indonesia-Belanda] almari (bilik) tempat menyimpan barang makanan.

berkongsi